Linux Palvelimet kurssi Homework5

a) Ota käyttöön oma virtuaalipalvelin (VPS).

Otin digitalocean VPS käyttöön. Valitsin 10€/kk maksavan palvelimen ja syötin sivulle julkisen avaimeni, ettei DigitalOcean:in tarvitse lähettää minulle epäturvallisesti root käyttäjän salasanaa.

b) Laita domain-nimi osoittamaan virtuaalipalvelimeesi

Ostin eeromikkonen.com ja osoitin sen ostamalleni virtuaalipalvelimelleni. Tein tämän luomalla A tietueen namecheapin dns asetuksista @ ja www hosteille ja osoitin sen virtuaalipalvelimeni IP osoitteeseen.

c) Asenna weppipalvelin virtuaalipalvelimeesi

Konfiguroin palvelimelle nginx weppisoftan käyttämällä Ansiblen konfiguraationhallintaa. Erillinen dokumentaationi Ansiblesta löytyy täältä: http://eeromikkonen.com/blog/2017/ansible-configuration-management-deploying-web-servers-with-ease/

d vapaaehtoinen) Tee weppisivu omalle virtuaalipalvelimellesi käyttäen Apachen VirtualHost-asetusta.

Tein weppipalvelimen käyttäen nginx ohjelmistoa, joten käytin sen omaa vastaavaa.

Ansible configuration management, deploying web servers with ease

Create a basic nginx web server on centos and document the configurations to an ansible playbook yaml file

I fired up one of my OVF templates on my vcenter server and setup the IP using DHCP. I logged into the virtual machine which already had sshd running and most essential packages installed.

The OVF template had created a user with sudo rights already so that’s the first thing I needed to document on the playbook file.

I added the following lines to my main.yml file.

– name: Create user eero
user: name=eero shell=/bin/bash groups=wheel append=yes

Continue reading “Ansible configuration management, deploying web servers with ease”

Linux Palvelimet kurssi Homework4

a) Asenna alusta lähtien LAMP. (Linux voi olla asennettu valmiiksi tai Live-USB).

Asensin virtuaalikoneelle LAMP alustan komennolla: “sudo apt-get update && sudo apt-get upgrade && sudo apt-get install apache2 mysql-server mysql-client libapache2-mod-php

Tämä lisäksi enabloin käyttäjähakemistojen nettisivut “sudo a2enmod userdir” komennolla. Loin käyttäjähakemistoihin php sivut komennolla “mkdir ~/public_html && touch ~/public_html/index.php“. Enabloin php’n apachen asetuksista “sudo vim /etc/apache2/mods-available/php7.0.conf

Continue reading “Linux Palvelimet kurssi Homework4”

Linux Palvelimet kurssi Homework3

Asenna apache2 weppipalvelin. Lataa jokin sivu omalta palvelimeltasi, vaikka testisivu.

Asensin apachen yhdelle CentOS virtuaaliserverilleni komennolla “yum install httpd“. Käynnistin apachen komennolla “service apache start”

Selasin selaimellani palvelimeni ip osoitteeseen ja sain testisivun ladattua.

Etsi sivulatauksesta syntynyt lokirivi.

192.168.1.69 – – [05/Feb/2017:16:13:50 +0200] “GET /noindex/css/fonts/Bold/OpenSans-Bold.ttf HTTP/1.1” 404 238 “http://192.168.1.139/noindex/css/open-sans.css” “Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:51.0) Gecko/20100101 Firefox/51.0”

Linux Palvelimet kurssi Homework2

a) Aiheuta lokiin kaksi eri tapahtumaa: yksi esimerkki onnistuneesta ja yksi esimerkki epäonnistuneesta tai kielletystä toimenpiteestä. Analysoi rivit yksityiskohtaisesti.

Kokeilin luoda tapahtumia sudo komennolla.

Onnistunut toimenpide: “Jan 29 22:55:39 minion1 sudo:  sucker : TTY=pts/1 ; PWD=/home/sucker ; USER=root ; COMMAND=/bin/tail /var/log/secure”

Continue reading “Linux Palvelimet kurssi Homework2”

Linux Palvelimet kurssi Homework1

A: Tee oma Linux-livetikku. Kokeile sitä jossain muussa kuin koulun koneessa.

Torrenttasin CentOS-7-x86_64_LiveCD.iso.iso levykuvan. (https://centos.org) Tein livetikun Linux koneella joten tikun luominen onnistui komennolla “sudo dd if=/home/eero/Downloads/CentOS-7-x86_64_LiveCD.iso of=/dev/sdb bs=2048” jossa sdb on USB tikkuni.

Laitoin USB tikun läppäriini ja boottasin siihen.

Continue reading “Linux Palvelimet kurssi Homework1”