Linux Palvelimet kurssi Homework4

a) Asenna alusta lähtien LAMP. (Linux voi olla asennettu valmiiksi tai Live-USB).

Asensin virtuaalikoneelle LAMP alustan komennolla: “sudo apt-get update && sudo apt-get upgrade && sudo apt-get install apache2 mysql-server mysql-client libapache2-mod-php

Tämä lisäksi enabloin käyttäjähakemistojen nettisivut “sudo a2enmod userdir” komennolla. Loin käyttäjähakemistoihin php sivut komennolla “mkdir ~/public_html && touch ~/public_html/index.php“. Enabloin php’n apachen asetuksista “sudo vim /etc/apache2/mods-available/php7.0.conf

Vapaaehtoinen, suositeltava b) Tee weppisivu, joka lukee PHP:lla rivejä tietokannasta.

Tein Tero karvisen ohjeiden avulla PHP sivun ja tietokannan.
http://terokarvinen.com/2016/read-mysql-database-with-php-php-pdo

Tietokannan tekeminen onnistui komennolla ‘CREATE DATABASE classroom CHARACTER SET utf8;

Loin tietokantaan taulun ‘CREATE TABLE students (id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY, name VARCHAR(1024), lastname VARCHAR(1024));’

Lisäsin rivejä tauluun ja sain lopulta nettisivun toimintaan.

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<title>Db connection test</title>
</head>
<body>
<?php
$user=’student’;
$password=’jij/138.09-?ehaJhef7G%6&7′;

$database=’classroom’;
$dsn=”mysql:host=localhost;charset=UTF8;dbname=$database”;

$pdo=new PDO($dsn, $user, $password);

$pdoStatement=$pdo->prepare(‘SELECT * FROM students;’);
$pdoStatement->execute();
$hits=$pdoStatement->fetchAll();

foreach($hits as $row)
{
echo “<p>”.$row[‘id’].” “.$row[‘name’].”</p>\n”;
}
?>
</body>
</html>

c) Tee ensimmäinen harjoitus http://sqlzoo.net/ eli “0 SELECT Basics”. Tätä c-kohtaa ei tarvitse raportoida.

Done.

d) Laita liitteeksi tai linkiksi raporttiisi tällä komenolla kerätty log.txt:
tail /var/log/syslog /var/log/auth.log /etc/lsb-release /var/log/apache2/*.log /proc/uptime >log.txt

http://eeromikkonen.com/h4_log.txt

Vapaaehtoinen bonus e) Tee pinta-alan laskuri PHP:lla. Eli käyttäjä syöttää lomakkeella (form) pellon pituuden ja leveyden, laskuri kertoo weppisivulla pellon alan.

http://eeromikkonen.com/areacalc.php

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<title>Field area calculator</title>
</head>
<body>
<form action=”areacalc.php” method=”post”>
<p>Width: <input type=”text” name=”width” /></p>
<p>Length: <input type=”text” name=”length” /></p>
<p><input type=”submit” name=”submit” /></p>
</form>
<?php if (isset($_POST[‘submit’]))
{
echo “<p>Area is “;
$area = (int)$_POST[‘width’]*(int)$_POST[‘length’];
echo $area;
echo “</p>”;
}
?>
</body>
</html>

Vapaaehtoinen bonus f) Tee TODO-lista LAMP:lla.
Lue yllä aikataulusta linkitetyt LAMP-aiheiset artikkelit, ennenkuin aloitat työskentelyn.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.