Linux Palvelimet kurssi Homework2

a) Aiheuta lokiin kaksi eri tapahtumaa: yksi esimerkki onnistuneesta ja yksi esimerkki epäonnistuneesta tai kielletystä toimenpiteestä. Analysoi rivit yksityiskohtaisesti.

Kokeilin luoda tapahtumia sudo komennolla.

Onnistunut toimenpide: “Jan 29 22:55:39 minion1 sudo:  sucker : TTY=pts/1 ; PWD=/home/sucker ; USER=root ; COMMAND=/bin/tail /var/log/secure”

Päivämäärä ja kellonaika, koneen hostname, sudo komento, käyttäjä joka suorittaa komentoa, terminaali, working directory eli hakemisto missä komento suoritettiin, sudo käyttäjä, komento jonka sudo käyttäjä suorittaa eli tässä tapauksessa “tail /var/log/secure”. (Kone on CentOS kone joten siinä pidetään aikalailla samoja logeja /var/log/secure tiedostossa kuin debian pohjaisissa /var/log/auth.log)

Epäonnistunut toimenpide: “Jan 29 22:55:59 minion1 sudo: notsudo : user NOT in sudoers ; TTY=pts/1 ; PWD=/home/notsudo ; USER=root ; COMMAND=/bin/tail /var/log/secure”

Päivämäärä ja kellonaika, koneen hostname, komento, käyttäjä joka suorittaa komentoa, syy epäonnistumiseen, terminaali, working directory, sudo käyttäjä, komento jonka sudo käyttäjä suorittaisi eli taas “tail /var/log/secure”.

b) Asenna SSH-demoni. Kokeile omalla ssh-palvelimellasi jotain seuraavista: ssh-copy-id, sshfs, scp tai git. (Helpoin lienee scp: ‘scp foo.txt tero@example.com:’)

Palvelimellani oli jo SSH-demoni, mutta debianilla se asennettaisiin komennolla “apt-get install openssh-server” ja centos koneella “yum install openssh-server”

Kokeilin scp komentoa toiselta koneelta: “scp sucker@minion1.kotihosti.local:miniontextfile receivedfile”. Komento onnistui sen jälkeen kun lisäsin minion1 koneen DNS palvelimelleni.

c) Tee unelmien apt-get -komento: yksi komentorivi, joka asentaa suosikkiohjelmasi.

Unelmieni apt-get komento ei olisi apt-get komento vaan yum komento sillä mitä luultavammin serverini olisi centos serveri, mutta siitä huolimatta tässä molemmilla tavoilla asennuskomennot.

“apt-get update && apt-get install vim firefox vlc libreoffice bind-utils”

“yum install vim firefox vlc libreoffice bind-utils”

d) Asenna paketinhallinnasta kolme itsellesi uutta komentorivillä toimivaa ohjelmaa. Kokeile kutakin ohjelmaa sen pääasiallisessa käyttötarkoituksessa.

lftp edistynyt tiedostojen siirto-ohjelma “lftp http://example.com”

curl simpeli ohjelma datan hakemiseen netistä “curl http://example.com/foo.txt”

ack grepin kaltainen suodatin tekstin etsimiseen “cat foo.txt | ack bar”

e) Ratkaise Over the wire: Bandit, tasot 0 ja 1.
http://overthewire.org/wargames/bandit/bandit0.html

Salasana tasosta 0: boJ9jbbUNNfktd78OOpsqOltutMc3MY1
Salasana tasosta 1: CV1DtqXWVFXTvM2F0k09SHz0YwRINYA9

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.