Linuxin keskitetty hallinta Homework1

a) Puppet-moduli, joka käyttää vähintään kahta eri resurssia (esim. package ja file).
c) Vapaaehtoinen lisätehtävä: Tee moduli, joka tekee jonkin oikeassa elämässä hyödyllisen asian, vaikkapa asentaa ja konfiguroi jonkin ohjelman haluamallasi tavalla.

Tarkoituksena on tehdä nginx varten moduuli, joka varmistaa nginx asennuksen ja konfiguraatiotiedostot.

Loin /etc/puppet/modules/ kansioon nginx kansion johon tulee manifests/init.pp ja templates/nginx.conf tiedostot. Aloitin tiedoston “class nginx { … }” palikalla.

Continue reading “Linuxin keskitetty hallinta Homework1”