Linux Palvelimet kurssi Homework4

a) Asenna alusta lähtien LAMP. (Linux voi olla asennettu valmiiksi tai Live-USB).

Asensin virtuaalikoneelle LAMP alustan komennolla: “sudo apt-get update && sudo apt-get upgrade && sudo apt-get install apache2 mysql-server mysql-client libapache2-mod-php

Tämä lisäksi enabloin käyttäjähakemistojen nettisivut “sudo a2enmod userdir” komennolla. Loin käyttäjähakemistoihin php sivut komennolla “mkdir ~/public_html && touch ~/public_html/index.php“. Enabloin php’n apachen asetuksista “sudo vim /etc/apache2/mods-available/php7.0.conf

Continue reading “Linux Palvelimet kurssi Homework4”

Linux Palvelimet kurssi Homework3

Asenna apache2 weppipalvelin. Lataa jokin sivu omalta palvelimeltasi, vaikka testisivu.

Asensin apachen yhdelle CentOS virtuaaliserverilleni komennolla “yum install httpd“. Käynnistin apachen komennolla “service apache start”

Selasin selaimellani palvelimeni ip osoitteeseen ja sain testisivun ladattua.

Etsi sivulatauksesta syntynyt lokirivi.

192.168.1.69 – – [05/Feb/2017:16:13:50 +0200] “GET /noindex/css/fonts/Bold/OpenSans-Bold.ttf HTTP/1.1” 404 238 “http://192.168.1.139/noindex/css/open-sans.css” “Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:51.0) Gecko/20100101 Firefox/51.0”